Në këtë pjesë

Cilët Jemi

Mësoni për njerëzit dhe veprimtarinë tonë, dhe se si u rritëm nga dyqani i vogël në Londrën e rreth 200 viteve më parë.

Vlerat tona

Parimet e Përgjithshme të Biznesit, Kodi i Sjelljes dhe Kodi i Etikës na ndihmojnë të gjithëve që të veprojmë në përputhje me vlerat tona.

Marka Shell

Marka Shell promovon vlerat, cilësinë e shërbimeve dhe produkteve tona në gjithë botën.

Na kontaktoni

Detaje për të kontaktuar ekipet dhe zyrat tona për shërbimet ndaj klientëve në Angli.

Raporte dhe botime

Shkarkoni raportet vjetore të Shell-it e botime të tjera, ose lexojini ato online.