SHELL Licensee Kosovo

Address: Miradi e Ulet, FusheKosove

Postal code 12000

Email alpetrol@alpetrol-ks.com

Tel 0038138607707

Fax 0038138607707

Mob 0038349940134

Mob 0038349940009

Më tepër rreth nesh

Cilët Jemi

Mësoni për njerëzit dhe veprimtarinë tonë, dhe se si u rritëm nga dyqani i vogël në Londrën e rreth 200 viteve më parë.

Vlerat tona

Parimet e Përgjithshme të Biznesit, Kodi i Sjelljes dhe Kodi i Etikës na ndihmojnë të gjithëve që të veprojmë në përputhje me vlerat tona.