Pjesa më e madhe e energjisë që përdorim sot prodhohet nga nafta dhe qymyri, dhe gjithnjë e më shumë nga gazi natyror. Këto lëndë djegëse hidrokarbure furnizojnë me energji elektrike, ngrohin dhe ftohin shtëpitë dhe vendin tonë të punës dhe përdoren edhe si lëndë djegëse në sistemet e transportit me të cilat lëvizim për të shkuar në punë apo në shkollë apo edhe me pushime. Kjo energji vë në punë industritë që sigurojnë jetesën tonë, dhe siguron edhe përbërësit kimikë për prodhimin e pjesës më të madhe të produkteve që ne blejmë - si për shembull pajisja që po përdorni për të lexuar këtë faqe.

Kërkesa botërore për energji po rritet, e nxitur edhe nga rritja e popullsisë dhe rritja e standardeve të jetesës.

Parashikohet që deri në vitin 2050 numri i popullsisë së botës të shkojë deri në 9 miliard njerëz - që do të thotë rreth 2 miliardë njerëz më shumë sesa sot. Shumë njerëz në vendet me ekonomi në zhvillim do t'i bashkohen klasës të mesme të botës. Ata do të blejnë frigoriferë, kompjuter dhe pajisje të tjera që konsumojnë energji. Dhe shumë të tjerë do të blejnë makina, duke dyfishuar numrin e tyre në rrugë. 

Qytetet tona u japin gjithnjë e më shumë jetë ekonomive tona. Deri në mesin e këtij shekulli, rreth tre të katërtat e popullsisë së botës do të jetojë në qytete, duke rritur kërkesën për ushqim, burime ujore dhe energjie, të cilat janë jetike për mirëqenien dhe begatinë tonë.

Lexoni se si po punon Shell për qytetet e të ardhmes

Ekspertët pranojnë se kërkesa botërore për energji ka gjasa të dyfishohet deri në vitin 2050, nëse ajo krahasohet me nivelin e vitit 2000. Në të njëjtën kohë, përballja me ndryshimet klimatike të shkaktuara nga shkarkimet e dyoksidit të karbonit dhe presionet e tjera mjedisore nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme sesa sot.

Përmbushja e këtyre sfidave do të kërkojë ndryshime radikale të sistemit të energjisë në botë dhe një sërë burimesh të reja energjie. Duke qenë se sistemi i energjisë është kaq i gjerë dhe kërkesa për energji po rritet shumë shpejt, për të arritur këto ndryshime do të nevojiten përpjekje kolektive të pashoqe.

E ardhmja me energji më të pastër

Shell ka kohë që përgatitet për sfidat e së ardhmes me nivele të ulëta karboni përmes planifikimit të skenarëve tanë. 

Skenarët tanë të rinj të këndvështrimeve (New Lens Scenarios) përshkruajnë një të ardhme premtuese, ku burimet e energjive të rinovueshme, si energjia diellore dhe ajo nga era, do të sigurojnë deri në 40% të energjisë në mbarë botën deri në vitin 2060, dhe ku dielli do të shndërrohet në burimin më të madh parësor të energjisë së botës rreth një dekadë më vonë.

Lexoni Shell Scenarios dhe shkarkoni një kopje

Pamje ajrore e projektit Quest CCS në Kanada
Projekti Quest CCS në Kanada

Ndërkohë që sistemi i energjisë zhvillohet, hidrokarburet do të vazhdojnë të luajnë një rol jetik në dekadat e ardhshme, duke siguruar atë energji kaq të nevojshme për transportin, në veçanti për transportin ajror, dhe për prodhimin e produkteve të përditshme nga materiale plastike në materiale çeliku. 

Ne po përdorim ekspertizën, teknologjinë dhe inovacionin tonë për të siguruar më shumë energji të pastër për të plotësuar nevojat në rritje të botës për energji dhe për të gjetur mënyra që energjia të përdoret në mënyrë më efikase. Gjithashtu, po punojmë me partnerët, komunitetet, qeveritë dhe aktorë të tjerë për ta bërë këtë gjë në mënyra të përgjegjshme për mjedisin dhe shoqërinë. 

Sot, gazi natyror - hidrokarburi që digjet në mënyrën më të pastër - përbën më shumë se gjysmën e prodhimit tonë. Ne besojmë se ai do të jetë jetik për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme në drejtim të furnizimit me energji, veçanërisht për prodhimin e energjisë elektrike; krahasuar me qymyrin, përdorimi i gazit natyror do të përgjysmonte nivelin e shkarkimeve të CO<sub>2</sub>&nbsp dhe do të krijonte vetëm një të dhjetën e ndotësve të ajrit.  

Ne jemi angazhuar në disa projekte për kapjen dhe depozitimin e sigurt të CO2, me qëllimin për të zbutur pasojat e përdorimit të hidrokarbureve. Këto masa kërkojnë mbështetjen e qeverive të vendeve të botës në mënyrë që të jenë të realizueshme financiarisht dhe që të përhapen sa më shumë. Zëvendësimi i një centrali elektrik që punon me qymyr me një central që punon me gaz dhe ka një sistem për kapjen dhe depozitimin e karbonit (CCS) mund të zvogëlojë deri në 90% shkarkimet e CO2. Gjithashtu, ne kemi mbi dhjetë vjet përvojë në fushën e energjisë së prodhuar nga era, dhe jemi të përfshirë në nëntë projekte në Amerikën e Veriut dhe Evropë. 

Transporti është thelbësor për jetën moderne. Ne po sjellim risi në këtë fushë për të ndihmuar që njerëzit të lëvizin dhe mallrat të transportohen në mënyrë më të pastër dhe efikase, duke zhvilluar lubrifikantë dhe karburante më efikase, duke përfshirë biokarburantet me nivel të ulët karboni dhe hidrogjenin, si dhe duke ofruar programe edukative që ndihmojnë drejtuesit e mjeteve të rrisin në maksimum kursimin e karburantit që konsumojnë.

Lexoni për Shell dhe të ardhmen e transportit

MË SHUMË MBI ENERGJINË DHE INOVACIONIN

Tejkalojmë sfidat e teknologjisë

Ne zhvillojmë teknologji të reja për të gjetur dhe për të zhbllokuar më shumë energji të reja, të sigurta dhe të përballueshme në vende akoma më të vështira për t'u arritur.

JU MUND TË JENI TE INTERESUAR DHE PËR

Mjedisi

Shell siguron energji në mënyrë të përgjegjshme, duke ndihmuar lëvizjen botërore drejt një të ardhmeje në të cilën energjia që përdoret ka ndikim minimal në planetin ku ne jetojmë.

Çfarë do të thotë qëndrueshmëri për Shell

Për Shell, qëndrueshmëri do të thotë të ofrosh energji thelbësore për një popullsi në rritje, duke respektuar njerëzit, sigurinë e tyre dhe mjedisin.