Gama e vajrave motorike gjysmë sintetike të Shell Helix

Vajra motorike gjysmë sintetike të Shell Helix

Çfarë janë vajrat motorikë gjysmë sintetikë?

Vajrat e teknologjisë sintetike Shell Helix përdorin si rezervat sintetike ashtu edhe ato të bazës minerale për të arritur nivele më të larta të performancës sesa mund të formulohen vetëm nga vajrat minerale.

Vajrat gjysëm sintetikë të motorëve ndihmojnë në mbrojtjen e motorit tuaj.

Vajrat gjysmë sintetikë ose 'teknologji sintetike' të Shell Helix përdorin rezervat e bazës sintetike dhe minerale për të arritur nivele më të larta të performancës sesa mund të formulohen vetëm nga vajra minerale. Me teknologjinë tonë aktive të pastrimit, vajrat motorik të teknologjisë sintetike Shell Helix vazhdojnë pastrimin dhe mbrojtjen për t'ju ndihmuar që motori juaj të ndihet si i ri dhe ato ofrojnë vaj të ulët për mbushje më pak të shpeshta.