Në momentin që ndezni makinën tuaj, benzina e re Shell V-Power ndihmon në mbrojtjen e motorit tuaj. Përmban teknologjinë DYNAFLEX që ndihmon në zvogëlimin e fërkimit të motorit.

Logoja e benzinës Shell v-power

Përfitimet e produktit Performanca

New Shell V-Power ndihmon për të hequr deri në 80% të depozitave që grabitin performancën

DYNAFLEX

Teknologjia jonë e rritur DYNAFLEX jo vetëm që ndihmon në përmirësimin e gjendjes së motorit, por ndihmon në maksimizimin e energjisë së marrë nga karburanti.

Efikasiteti

Testet laboratorike tregojnë se molekulat reduktuese të fërkimit ulin energjinë e harxhuar nga nxehtësia. Më pak energji e harxhuar ndihmon në përmirësimin e efikasitetit dhe performancës së motorit.

Fërkimi

Shell V-Power benzinë ka nivelin më të lartë të formulimit të përparimit DYNAFLEX që përmban 3x më shumë molekula të reja për zvogëlimin e fërkimit dhe pastrimit për të mbrojtur motorin tuaj.

car on an underpass

Shell fuels

Teknologjia Shell DYNAFLEX

Çfarë është teknologjia DYNAFLEX ose formulimi DYNAFLEX dhe si funksionon teknologjia DYNFELX në motorë?

Disclaimers:

Në krahasim me karburantin e rregullt FuelSave të Shell. Efektet dhe përfitimet aktuale mund të ndryshojnë sipas llojit të automjetit, gjendjes së automjetit dhe stilit të ngasjes. Ndihmon për të mbrojtur përbërësit kryesorë të sistemit të karburantit të tilla si valvulat e marrjes nga grumbullimi i depozitave të plaçkitjes së performancës. Molekulat reduktuese të fërkimit ndihmojnë në pjesët kritike të motorit tuaj. Asnjë garanci e dhënë. Shikoni Shell DYNAFLEX Technology për më shumë informacion. Shell DYNAFLEX Technology

Ndihmon në heqjen e depozitave të plaçkitjes së performancës nga përbërësit kryesorë të sistemit të karburantit të tilla si valvulat e marrjes dhe / ose injektorët e karburantit. Efektet dhe përfitimet aktuale mund të ndryshojnë në varësi të llojit të automjetit, moshës së automjetit, gjendjes së automjetit dhe stilit të ngasjes. Asnjë garanci e dhënë. Shikoni Shell DYNAFLEX Technology për më shumë informacion. Shell DYNAFLEX Technology

Rritur në krahasim me karburantin e rregullt FuelSave të Shell. Gjendja e motorit përmirësohet me heqjen e depozitave të plaçkitjes së performancës nga përbërësit kryesorë të sistemit të karburantit të tilla si valvulat e marrjes dhe / ose injektorët e karburantit. Molekulat reduktuese të fërkimit ndihmojnë në pjesët kritike të motorit tuaj. Efektet dhe përfitimet aktuale mund të ndryshojnë në varësi të llojit të automjetit, kushteve të drejtimit dhe stilit të ngasjes. Asnjë garanci e dhënë. Shikoni Shell DYNAFLEX Technology për më shumë informacion në lidhje me teknologjinë DYNAFLEX. Shell DYNAFLEX Technology

Molekulat reduktuese të fërkimit ndihmojnë në pjesët kritike të motorit tuaj. Asnjë garanci e dhënë. Shikoni Shell DYNAFLEX Technology për më shumë informacion. Shell DYNAFLEX Technology

Krahasuar me karburantin e rregullt FuelSave të Shell. Efektet dhe përfitimet aktuale mund të ndryshojnë sipas llojit të automjetit, gjendjes së automjetit dhe stilit të ngasjes. Ndihmon për të mbrojtur përbërësit kryesorë të sistemit të karburantit, të tilla si valvulat e marrjes dhe injektorët e karburantit nga ndërtimi i depozitave që grabitin performancën. Molekulat reduktuese të fërkimit ndihmojnë në pjesët kritike të motorit tuaj. Asnjë garanci e dhënë. Shikoni Shell DYNAFLEX Technology për më shumë informacion në lidhje me teknologjinë DYNAFLEX dhe formulimet e përparimit të aditivit. Shell DYNAFLEX Technology

Më shumë në karburantet e Shellit

Shell V-Power Diesel

Zbuloni se si Shell V-Power Diesel është formuluar posaçërisht për kërkesat e motorëve modernë me naftë.

Shell V-Power Racing

Shikoni se si kemi ndryshuar gjeneraten e fundit të Shell V-Power Benzin.