Të dhënat tuaja personale

Duam t’ju informojmë për të dhënat personale të grumbulluara rreth jush nga një shoqëri ose disa shoqëri brenda grupit të shoqërive të Shell (“Shell”), për qëllimet dhe të drejtat tuaja në lidhje me këtë. Ju lutem zgjidhni më poshtë Njoftimin(et) e Privatësisë që lidhet me ju.

Këto Njoftime Privatësie mund të plotësohen më tej nga njoftime lokale/shtesë. Këto Njoftime janë gjithashtu të disponueshme në gjuhët vendase (aty ku zbatohet) nga faqja e internetit të Shell për vendin përkatës.

Ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni nëse keni pyetje ose shqetësime në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale - detajet e kontaktit gjenden në Njoftimin e Privatësisë përkatës më poshtë dhe nga faqja e internetit të Shell për shtetin tuaj.

 

Motorist, Besnikëria e klientit, përdoruesi i aplikacionit Shell

Informacione për individë të cilët janë ose kanë qenë klientë të shitjes me pakicë, anëtarë të një programi besnikërie Shell, vizitor i një faqeje interneti të Shell dhe/ose përdorues i një aplikacioni dixhital të Shell.

Aplikant për punë

Informacione për individët që aplikojnë për punë, ose që marrin pjesë në një event rekrutimi ose i nënshtrohen një procesi vlerësimi me Shell.

Klient, furnizues, partner ose investitor biznesi

Informacione për individët që lidhen me klientët tanë të biznesit (B2B), furnizuesit, partnerët e biznesit, aksionarët dhe/ose investitorët.

Punonjës, kontraktor ose vartës aktual ose i mëparshëm i Shell

Informacionet për individë që janë ose kanë qenë punonjës, praktikantë ose kontraktorë individualë si edhe vartës të punonjësve të Shell.