Në Këtë Seksion

Çfarë do të thotë qëndrueshmëri për Shell

Për Shell, qëndrueshmëri do të thotë të ofrosh energji thelbësore për një popullsi në rritje, duke respektuar njerëzit, sigurinë e tyre dhe mjedisin.

Mjedisi

Shell siguron energji në mënyrë të përgjegjshme, duke ndihmuar lëvizjen botërore drejt një të ardhmeje në të cilën energjia që përdoret ka ndikim minimal në planetin ku ne jetojmë.

Siguria

Ne jemi të angazhuar për të transportuar energji me përgjegjësi dhe në mënyrë të sigurtë, duke parandaluar dëmet ndaj punonjësve tanë, kontraktorëve, komuniteteve lokale dhe mjedisit.

Transparenca

Të bërit biznes në mënyrë të qartë, të hapur, është standardi të cilit mundohemi t’i përmbahemi, dhe promovojmë transparencën në industrinë tonë sa herë që mundemi.

Raportimi

Që nga viti 1997 ne kemi raportuar vullnetarisht – në mënyrë të hapur dhe me ndershmëri - për punën dhe rezultatet tona në shoqëri.

Raporti i Qëndrueshmërisë së Shell në Internet

Vizitoni faqet tona ndërkombëtare për të parë raportin tonë të fundit në internet në gjuhën Angleze dhe krijoni versionin tuaj në formatin pdf, me tematikat që ju interesojnë më tepër.

Shikoni Raportin e Qëndrueshmërisë