Në këtë pjesë

Raporti i Qëndrueshmërisë së Shell

Shkarkoni Raportin më të fundit të Qëndrueshmërisë së Shell

Raporti i Qëndrueshmërisë së Shell në Internet

Vizitoni faqet tona ndërkombëtare për të parë raportin tonë të fundit në internet në gjuhën Angleze dhe krijoni versionin tuaj në formatin pdf, me tematikat që ju interesojnë më tepër.

Më shumë për qëndrueshmërinë

Transparenca

Të bërit biznes në mënyrë të qartë, të hapur, është standardi të cilit mundohemi t’i përmbahemi, dhe promovojmë transparencën në industrinë tonë sa herë që mundemi.

Siguria

Ne jemi të angazhuar për të transportuar energji me përgjegjësi dhe në mënyrë të sigurtë, duke parandaluar dëmet ndaj punonjësve tanë, kontraktorëve, komuniteteve lokale dhe mjedisit.